Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Ποιός ο σκοπός της και ποιά η σημασία της;

Dossier-Document

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας οικοδομικής άδειας. Σκοπός της είναι να δημιουργηθεί και να αναδειχθεί ο χώρος που θα επιτρέπει την άριστη εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών των ενοίκων του. Είναι το αποτέλεσμα της που τελικά αντικρίζουμε ή -περισσότερο- βιώνουμε καθημερινά σε καθένα από τους χώρους που φιλοξενούν τις δραστηριότητές μας. Αναδεικνύει τη φιλοσοφία μας και τον τρόπο ζωής μας. Μας παρέχει ασφάλεια και ευημερία. Γι’ αυτό χρειάζεται αρκετή σκέψη για την ανάθεση μιας αρχιτεκτονικής μελέτης στο κατάλληλο άτομο. Θα πρέπει να είμαστε τόσο σίγουροι γι’ αυτό που συζητάμε, όσο και για το μηχανικό στον οποίο αναθέτουμε τη διεκπεραίωσή του. Σε πρώτο στάδιο συζητάμε με το μηχανικό και αναλύουμε τις δυνατότητές μας.

Τί περιλαμβάνει μια αρχιτεκτονική μελέτη αναλυτικότερα;

Περιεχόμενα Αρχιτεκτονικής Μελέτης

Αρχιτεκτονική μελέτη είναι το Α και το Ω για κάθε νέο έργο ή αναθεώρηση κάποιου υπάρχοντος. Είναι η σειρά σχεδίων στην οποία αποτυπώνονται όλες τις προθέσεις και τις προτιμήσεις των τελικών χρηστών ή διαχειριστών του έργου, η διάταξη των χώρων, η σύνδεση μεταξύ τους και ουσιαστικά αποτελεί ένα εγχειρίδιο για κάθε οικοδόμημα. Όσο πιο επιμελής και εκτεταμένη είναι μια αρχιτεκτονική μελέτη τόσο καλύτερο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

 1. Διάγραμμα κάλυψης
 2. Σχέδια κατασκευής
 3. Σχέδια λεπτομερειών
 4. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκης επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης.
 5. Τεχνική περιγραφή.

Διαδικασία Εκπόνησης Αρχιτεκτονικής Μελέτης

 • Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκπόνηση μιας αρχιτεκτονικής μελέτης έχει ως εξής: ο πελάτης συζητά με τον αρχιτέκτονα, εκφράζοντας τις αρχικές του σκέψεις , τα διλλήματα του, του προβληματισμούς του, ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί μια σαφής άποψη για το τελικό έργο. Θα πρέπει βέβαια να παραδώσει στον αρχιτέκτονα, έγγραφα και πληροφορίες, όπως το τοπογραφικό του οικοπέδου, ώστε να έχει σαφή ιδέα του έργου και να αποφευχθούν παρεξηγήσεις

 • Έπειτα θα πρέπει να επισκευθούν το εν λόγω οικόπεδο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις και διορθώσεις στο υπάρχων σχέδιο. Μια επίσκεψη σε χώρο οικείο προς τον πελάτη θα βοηθήσει τον αρχιτέκτονα να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο τις ανάγκες του, τον τρόπο που θέλει να λειτουργεί ο χώρος και με την κουβέντα όλες οι παρατηρήσεις που θα αποκομίσει να μεταφραστούν σε σχεδιαστικές προτάσεις προμελέτες.

 • Έπειτα ο αρχιτεκτονας δημιουργεί διαφορετικές προτάσεις σε προσχέδια ώστε να επιτρέψει τον πελάτη να επιλέξει τη λύση που θα του είναι βολικότερη. Αντίστοιχα και ο πελάτης εκφράζει τις αντιρρήσεις του, τις προτάσεις του και τις βλέψεις του σχετικά με κάθε σχέδιο, διαμορφώνοντας πλέον μια μεστή άποψη περί του έργου.

 • Εφόσον συμφωνηθεί η εκπόνηση του έργου μεταξύ αρχιτέκτονα και πελάτη, και συμφωνηθεί το κόστος, το γραφείο περνάει στην φάση εκπόνησης της οριστικής μελέτης. Εδώ θα διαμορφωθούν τα τελικά σχέδια και θα βγουν στην επιφάνεια διάφοροι περιορισμοί ή προβληματισμοί στους οποίους καλείτε το γραφείο να βρει λύσεις με τη βοήθεια των τεχνικών συμβούλων και συνεργατών του στο έργο, με βασικό το ρόλο του πολιτικού μηχανικού.

 • Όταν ο μηχανικός εισάγει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης (ΥΔΟΜ), επικυρώνει και εκδίδει και την άδεια δόμησης

Οριστική μελέτη

Γίνεται ένας συντονισμός όλων των απαραίτητων συνεργατών μελετητών (Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου, Πολιτικού Μηχανικού και συμβούλων Ήλεκτρο-Μηχανολόγων) με στόχο τον πλήρη συντονισμό και την ασφαλή και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης.

Μελέτη Εφαρμογής

Σε συνεργασία με τους επιβλέποντες Μηχανικούς παράγονται αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, προδιαγραφές υλικών, πίνακες και τεύχη, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και δοκιμασμένες μεθόδους.

Συγκρότηση Φακέλου

Γίνεται η συγκρότηση φακέλων και η διεκπεραίωση σχετικών διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης διεκπεραιώνονται οι εγκρίσεις των μελετών του Γραφείου στις εξής υπηρεσίες:

 • Πολεοδομία
 • Τοπική αυτοδιοίκηση
 • Πυροσβεστική
 • ΑΗΚ
 • ΑΤΗΚ, cablenet, Primetell κλπ

Καθώς και των Τμημάτων, Αρχαιοτήτων, Δημοσίων Έργων, Υγειονομείου κ.α., ανάλογα με την περίπτωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας ένα άμεσο μήνυμα παρακάτω μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο